Page 10 - Deset godina poslije
P. 10

Zaustavljanje neprijateljskog prodora potkraj godine
       1991. na bojištima duž èitave Domovine po mome je
       mišljenju bilo presudno za opstanak tada još meðunarodno
       nepriznate Republike Hrvatske.
        Ovu knjigu posveæujem poginulima, ranjenima,
       ozlijeðenima, oboljelima i ostalim bivšim pripadnicima 1.
       satnije 5. bojne, 1. satnije 1. bojne i ostalima iz 1. A brigade
       ZNG-e “Tigrovi” te ostalim dragovoljcima, braniteljima,
       mještanima s podruèja Banovine, zapadne Slavonije i
       sjeverozapadne Hrvatske svima onima koji su nam pomogli
       kako bi se što uspješnije borili na Banovini i zapadnoj
       Slavoniji tijekom godine 1991. za “našu stvar”!

        U Zagrebu, 18. listopada 2000.


                          Autor       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15