Page 11 - Deset godina poslije
P. 11

Deset godina poslije


       Išèekivanje        Godine 1989. bio sam tek devetnaestogodišnjak, kojemu
       je jedina briga bila odlazak u inozemstvo u potrazi za
       sreæom. Zapravo, druge perspektive za Hrvate tih godina nije
       ni bilo. Glavni razlog odlaska mlade inteligencije iz zemlje
       bio je prevelik broj onih “prave nacionalnosti”. Srpska aro-
       gancija, demagogija i pritisak najjaèa su obilježja tih godina.
       Jedina svijetla toèka bili su snažni demokratski procesi, koji
       su istoènu Europu dizali na noge. Pred naletom demokracije
       pao je i Berlinski zid. Ujedinjenje dviju njemaèkih država
       bilo je pred vratima. Èitav jedan sustav vrijednosti padao je
       u nepovrat. Kao i mnogi drugi, silom zakona, te zloslutne
       1989. otišao sam na odsluženje vojnog roka u JNA. Moje
       odredište bilo je predzadnja stanica, a vlak je vozio do Bitole.
       Zemlja crvenih paprika - Makedonija. Sjeæanja iz te godine
       pune poniženja na komunikacijsku blokadu i srpsko zastra-
       šivanje ne želim ni iznositi. No, vratio sam se, žive glave na
       ramenu. U meðuvremenu graðani Hrvatske nastoje legalnim,
       ustavnim putem ostvariti svoja prava na samostalnu i
       nezavisnu državu. JNA i srpski separatisti èine sve kako bi
       onemoguæili svaki takav pokušaj. JNA oduzima oružje
       Teritorijalnoj obrani u Hrvatskoj, terorizira Hrvate, zatvara ih
       i prvi put otvoreno staje na stranu velikosrpske ideje.
       Stvorena je i monstruozna “Srpska Autonomna Oblast
       Krajina” sa sjedištem u Kninu, kao dokaz za navodnu
       “ugroženost” Srba u Hrvatskoj. Pod krinkom te i takve
       ugroženosti Srbi uz pomoæ JNA i “balvan revolucije” nastoje

                                11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16