Page 16 - Deset godina poslije
P. 16

Ratko Dragoviæ - Klek


       èajnijih mjesta u varaždinskoj županiji, pa i u Hrvatskoj, koje
       se može ponositi velikom rasprostranjenošæu i velikim
       brojem kulturno-povijesnih spomenika. Uz velik broj svje-
       tovnih spomenika (dvorci, kurije, zdenci) ima i veæi broj
       sakralnih spomenika (župna crkva svetog Marka, kapele,
       pilovi, raspela, poklonci) te ostatke tradicionalnoga graditelj-
       stva, a kao najvažniji arboretum (nasad raznovrsnog
       domaæeg i stranog bilja) Opeku. Ovo lijepo prigorsko mjes-
       tašce ima jednu od najstarijih seoskih osnovnih škola (staru
       preko 210 godina) i jedno od najstarijih dobrovoljnih
       vatrogasnih društava u Varaždinskoj županiji. U tom je
       naselju vrlo rano djelovala pošta (1869.), javna Hrvatska
       èitaonica (1904.) te Vinièka štedionica d. d. (1905.). Meni je
       ovo mjesto ostalo u dobru sjeæanju.
        Ostavili smo stvari u spavaonicama i odmah krenuli na
       zaduživanje vojne opreme. U poèetku nije bilo dovoljno
       vojne opreme, tako da su nekoliko dana neki od nas i dalje
       hodali u civilnoj odjeæi po dvorcu. Dobili smo maskirne
       hlaèe, košulju, majicu, jaknu i donje rublje, domaæe
       proizvodnje. Ta je prva oprema bila kvalitetna. Dobili smo
       èizme, koje su bile za JNA. Kacige nismo zadužili.
        Sljedeæe su nas jutro postrojili i podijelili po vodovima.
       Ušao sam u prvi vod. Zapovjednik tog voda bio je Ivan
       Korade. Zapovjednik drugoga voda bio je Dragan Rukavina,
       a treæega Mario Kostanjevec. Na tom postrojavanju saznali
       smo da smo upravo formirali 1. satniju 5. bojne 1. A brigade
       ZNG-e. Zapovjednik 1. satnije postao je Davor Majcen,
       zapovjednik 5. bojne Stanko Henèiæ. Nakon postrojavanja
       odveli su nas u jednu prostoriju i ponudili nam ugovor o
       službi u Zboru narodne garde Republike Hrvatske na potpis.
       Ugovor smo, naravno, potpisali svi. Bio je to važan dan za
       mene. Vjerujem, za sve nas - nove gardiste.
        Iduæih smo dana intenzivno radili na obuci, koja se sas-
       tojala od Èorbina trèanja po Vinièkim gorjima i Cerove-


       16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21