Page 15 - Deset godina poslije
P. 15

Deset godina poslije


       Pristup Zboru narodne garde        Prošao je i lipanj, a gotovo i srpanj, kad 24. srpnja do
       moje kuæe dolazi policijski auto. Kako se u to vrijeme još
       nije moglo sa sigurnošæu reæi “èiju su”, mislio sam da je
       druga strana dobila informaciju da želim uæi u policiju. No,
       sve je bilo u redu. Bio je to Ivan Varga iz susjednog sela
       Miklavca, koji mi je došao reæi da se sutra, ujutro, javim
       policiji u Varaždinu.
        Dvadeset i petoga srpnja rano ujutro, nakon predstavl-
       janja zapovjednika policije u Varaždinu, krenuli smo auto-
       busima na lijeènièki pregled u Zagreb. Bilo nas je oko
       sedamdeset dragovoljaca. Osjeæao sam se dobro, bez obzira
       na ozljedu noge. Vjerovao sam da mi ona, kao što je i bilo,
       ne æe smetati. Na lijeènièkom pregledu prošao sam vrlo
       glatko. Priznajem, zatajio sam ozljedu. Sjeæam se jednoga
       visokog, jakog, plavog Mariæa, kojem se pomoglo da na psi-
       hotestu proðe. Jedan je dio kandidata otpao, Mariæ je prošao
       lijeènièki, a ja sam se tada prvi put susreo s takvom vrstom
       rada, odnosno neèeg drugog.
        Isti dan nakon pregleda smjestili su nas u dvor Rupèiæ na
       Vinici. Naselje Vinica smješteno je na sjeverozapadnom
       djelu Županije varaždinske, na pitomim obroncima Haloze i
       rubnom dijelu Panonske nizine, oko 15 km od Varaždina i u
       neposrednoj blizini državne granice s Republikom Slo-
       venijom. Prvi zapisi o naselju potjeèu iz godine 1334., a u
       srednjem vijeku bilo je važno prometno èvorište i važno
       trgovaèko i obrtnièko središte toga kraja. Jedno je od najzna-

                                15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20